Kontakt


 

                                                                                     

ADRIALIBAR Rijeka

Osječka 50, 51000 Rijeka

00 385 51 343 513

rijeka@adrialibar.com

 

ADRIALIBAR Split

Kopilica 62, 21000 Split

00 385 21 345 060

split@adrialibar.com

 

ADRIALIBAR Šibenik

Draga 2, 22000 Šibenik

00 385 22 201 170

sibenik@adrialibar.com

 

ADRIALIBAR Šibenik

Uvala Sveti Petar bb, 22000 Šibenik

info@adrialibar.com

 

ADRIALIBAR Zadar

Obala kneza Trpimira 55, 23000 Zadar

00 385 23 334 974

zadar@adrialibar.com

 

ADRIALIBAR Zagreb

Zaharova 5, 10000 Zagreb

00 385 1 389 9907

zagreb@adrialibar.com

AdriaLibar pomorsko učilište

OIB: HR 87308084694
IBAN: HR3524020061100967731 • ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
Trgovački sud u Zadru | br. 110035641
Iznos temeljnog kapitala: 20.000,00 kn, plaćeno u cijelosti
Članovi uprave: Renata Knežić Rak, Emma Baraka

payment

NEWSLETTER PRIJAVA


Ured Zagreb


 Zaharova 7

  00385 1 389 9907

  zagreb@adrialibar.com

Ured Rijeka


 Osječka 50

  00385 51 343 513

  rijeka@adrialibar.com

Ured Split


 Kopilica 62

  00385 21 345 060

  split@adrialibar.com

Ured Šibenik


 Draga 2

  00385 22 201 170

  sibenik@adrialibar.com

Ured Zadar


 Obala kneza Trpimira 52

  00385 23 334 974

  zadar@adrialibar.com

AdriaLibar pomorsko učilište

OIB: HR 87308084694
IBAN: HR3524020061100967731 • ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
payment