Opći uvjeti prihvaćanja kartice povjerenja - NauticPlusCard


 

 

Pomorsko učilište Adria Libar  izrađuje Karticu povjerenja u suradnji sa partnerom: Pučko otvoreno učilište Libar.
Svaki kandidat koji pohađa izobrazbu u Pomorskom učilištu Adria Libar ima pravo postati korisnik Kartice povjerenja Adria Libar.
Kartica povjerenja Adria Libar (u daljnjem tekstu Kartica povjerenja) nudi isključivo pogodnosti te ne stvara nikakvu obvezu za korisnika kartice. 
Po pristupanju izobrazbi u Pomorskom učilištu Adria Libar prema vlastitom izboru i ispunjenja pristupnice u jednoj od poslovnica Učilišta (Šibenik, Zadar, Split, Rijeka, Zagreb) kandidat dobiva na korištenje Karticu povjerenja. 
Kartica povjerenja glasi na ime, nije prenosiva i nema vremensko ograničenje.
Uz predočenje Kartice povjerenja Adria Libar kandidat ostvaruje pogodnosti, kako slijedi:
10 % popusta na svaki daljnji programe izobrazbe u Pomorskom učilištu Adria Libar (Šibenik, Zadar, Split, Rijeka, Zagreb) plaćen u gotovini ili debitnom/gotovinskom karticom
6 % popusta na svaki daljnji programe izobrazbe u Pomorskom učilištu Adria Libar (Šibenik, Zadar, Split, Rijeka, Zagreb) plaćen  kreditnom karticom (jednokratno ili na rate)
10 % popusta na sve programe osposobljavanja i izobrazbe u Pučkom otvorenom učilištu Libar (Šibenik, Zadar, Split, Rijeka, Zagreb) plaćene u gotovini ili debitnom/gotovinskom karticom
6 % popusta na sve programe osposobljavanja i izobrazbe u Pučkom otvorenom učilištu Libar (Šibenik, Zadar, Split, Rijeka, Zagreb) plaćene kreditnom karticom (jednokratno ili na rate)
Korisnik Kartice povjerenja Adria Libar za sva plaćanja sakuplja bodove, uključujući i kupovinu na rate, kao i plaćanje putem interneta, sukladno odslušanim tečajevima. U ukupan broj bodova uračunavaju se i sva plaćanja u partnerskoj tvrtki ( Pučko otvoreno učilište Libar).
Bodovi su određeni prema unaprijed utvrđenoj bodovnoj ljestvici:

  • za  100,00 kuna potrošenu u Pomorskom učilištu Adria Libar i Pučkom otvorenom učilištu Libar sakuplja se 1 bod.

Sakupljenim bodovima korisnik Kartice povjerenja ostvaruje pravo na popust prema sljedećim bodovnom pragu:

SAKUPLJENI BODOVI: 100

POPUSTI: 25% popusta na sljedeći tečaj ili na paket tečajeva plaćen odjedanput, uz rok od 12 mjeseci za konzumaciju prava na popust (u bilo kojoj poslovnici)

Kada korisnik Kartice povjerenja realizira pravo na popust temeljem sakupljenih bodova tada ostvaruje jednokratno popust koji mu donose bodovi, a temeljem uplaćene razlike ostvaruje pravo na sakupljanje novih bodova.
Ukoliko korisnik Kartice povjerenja ne realizira pravo na gore utvrđeni popust u roku od 24 mjeseci od trenutka stjecanja tog prava do tada  stečeni bodovi se brišu.
Polaznik tečaja kojeg na tečaj uputi i izvrši uplatu poslodavac ne ostvaruje pravo na popust sukladno ovim Općim uvjetima korištenja kartice povjerenja.
Popusti se ne zbrajaju osim ako isto nije navedeno u ponudi i najavi programa. Ukoliko za određene programe izobrazbe vrijede posebni popusti tada se korisniku Kartice povjerenja odobrava popust koji je povoljniji za korisnika.
Korisnici Kartice povjerenja partnera ostvaruju popust na sve programe izobrazbe u Pomorskom učilištu Adria Libar, kako slijedi:
-25% popusta za korisnike Kartice povjerenja Pučkog otvorenog učilišta Libar – koji steknu srednjoškolsko obrazovanje (pomorska zvanja)  i to na rok od 24 mjeseca počev od dana završetka školovanja na sve programe izobrazbe sukladno Pravilniku za stjecanje svjedodžbe o osposobljenosti za:
  • Časnika plovidbene straže na brodovima do 500BT ili većima (STCW II/1) 
  • Časnika stroja odgovornog za stražu u strojarnici sa strojem porivne snage od 750 KW ili jačim (STCW III/1)
  • Časnika elektrotehnike (STCW III/6)
-25% popusta za korisnike Kartice povjerenja Pučkog otvorenog učilišta Libar koji steknu srednjoškolsko obrazovanje društvenog smjera na rok od 12 mjeseci počev od dana završetka školovanja i to za sve programe osposobljavanja društvenog smjera.
-10 % za korisnike Kartice povjerenja Pučkog otvorenog učilišta Libar – svi ostali vlasnici kartice.
 
Izdavač Kartice povjerenja Adria Libar je Pomorsko učilište Adria Libar d.o.o., OIB: 87308084694, Obala kneza Trpimira 55, 23000 Zadar.
U slučaju gubitka ili krađe kartice, vlasnik može zatražiti zamjensku karticu u najbližoj poslovnici Učilišta.
Izdavatelj ima pravo otkazati korištenje kartice vlasniku zbog zlouporabe, a prema odluci Uprave Učilišta. 
Donošenjem Općih uvjeta prihvaćanja kartice povjerenja prestaje važiti čl.4 Odluke o kriterijima i načinu odobravanja popusta na važeći cjenik za programe izobrazbe.
 
Prihvaćanjem Općih uvjeta prihvaćanja kartice povjerenja kandidat je sporazuman osobne podatke koje je naveo/la u pristupnici/zahtjevu ili koje Učilištu dostavi na drugi način, ustupiti na obrađivanje i razmjenu istih između Učilišta i partnera (POU Libar) isključivo u poslovne svrhe. Učilište je obavezno zaštiti iste od neovlaštenog otkrivanja i upotrebe od strane treće osobe. 
Učilište je obavezno  sukladno GDPR-u informirati kandidate o korištenju podataka koje prikupimo od Vas kada iskažete interes za odgovarajući program izobrazbe. Prilikom prikupljanja tih informacija funkcioniramo kao kontrolor podataka, a po zakonu smo dužni pružiti Vam informacije o nama, o tome zašto i kako koristimo Vaše podatke te o pravima koja imate nad Vašim podacima.
Vaše podatke koristimo kako bismo Vas mogli kontaktirati i obavještavati o programima izobrazbe; provjerili Vaše podatke prema poznatim uvjetima za pristupanje određenom programu izobrazbe, a prema zahtjevima/uvjetima akreditacijske kuće; prijaviti za pohađanje programa izobrazbe u službenu aplikaciju MMPI te kako bismo Vam dostaviti obavijesti/ponude/račune i potrebne certifikate. U slučaju pohađanja programa izobrazbe koji zahtjeva polaganja ispita pri Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture /Lučkoj kapetaniji Vaše podatke ćemo podijeliti s tijelima koji zahtijevaju podatke za prijavu ispita i izdavanje odgovarajućih certifikata. Također ukoliko se putem naše on line prijave prijavite na tečaj koji ovo Učilište ne održava ili ga organizira u suradnji sa učilištima POU Libar ili Apave Mare – Vaša prijava sa navedenim podacima bit će prosljeđena navedenim institucijama kako biste dobili povratnu informaciju za koju ste se prijavili. Nećemo upotrebljavati te informacije da bismo donijeli automatske odluke koje bi mogle utjecati na Vas.
 
Tražimo Vaš pristanak da to učinite, a mi ćemo samo čuvati vaše podatke sve dok nastavite s pristankom.
 
Vaši podaci čuvaju se:
- dokle god nastavite s pristankom 
- minimalno koliko Učilište ima obvezu čuvanja podataka sukladno odgovarajućim akreditacijama
- izjavljujete da su nam dostupni za dostavljanje obavijesti
 
Po zakonu možete nas pitati koje informacije držimo o vama, a možete nas pitati da to ispravimo ako je to netočno.
Možete zatražiti i brisanje te možete zatražiti da vam damo kopiju podataka.
Možete nas također zatražiti da prestanemo upotrebljavati vaše podatke - najjednostavniji način za to je da povučete vaš pristanak, što možete učiniti u bilo kojem trenutku, e-poštom, pisanjem ili telefoniranjem pomoću gore navedenih podataka za kontakt.                                                                                                                                                
Korisnik Kartice povjerenja svojim potpisom potvrđuje da je upoznat sa Općim uvjetima korištenja kartice povjerenja koje u cijelosti prihvaća.

NEWSLETTER PRIJAVA


Ured Zagreb


 Zaharova 7

  00385 1 389 9907

  zagreb@adrialibar.com

Ured Rijeka


 Osječka 50

  00385 51 343 513

  rijeka@adrialibar.com

Ured Split


 Kopilica 62

  00385 21 345 060

  split@adrialibar.com

Ured Šibenik


 Draga 2

  00385 22 201 170

  sibenik@adrialibar.com

Ured Zadar


 Obala kneza Trpimira 52

  00385 23 334 974

  zadar@adrialibar.com

AdriaLibar pomorsko učilište

OIB: HR 87308084694
IBAN: HR3524020061100967731 • ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
payment