Upute


 

Izobrazba

Izobrazba koja se pohađa u Pomorskom učilištu Adria Libar (u daljnjem tekstu: Učilište) provodi se prema Nastavnom planu i programu propisanom od nadležnih institucija ovisno o odobrenju koje je potrebno za određeni program.
Raspored predavanja dostavlja se kandidatima po dolasku u Učilište. O eventualnim promjenama u rasporedu (vremenske neprilike, opravdana/iznenadna spriječenost nastavnog kadra, itd.) kandidate se obavještava ažurno u tijeku nastave. 
Nazočnost predavanjima i vježbama za kandidate je obavezna.
Učilište će na kraju izobrazbe kandidatu izdati potvrdnicu/certifikat za odslušani program. Učilište neće izdati potvrdnicu/certifikat kandidatu koji nije bio nazočan izobrazbi te ukoliko je svojevoljno napustio program. Isti nema pravo na povrat uplaćenog novca za troškove izobrazbe. Ukoliko kandidat opravdano odustane i najavi spriječenost daljnjeg pohađanja izobrazbe, Učilište može izvršiti povrat novca ili se uplaćeni iznos može priznati za sljedeći termin održavanja izobrazbe.
Nadležna institucija za kontrolu odvijanja izobrazbe od strane Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture (u daljnjem tekstu: MPPI) u RH je Lučka kapetanija. Predstavnik Lučke kapetanije ima ovlasti pristupiti izobrazbi, kontrolirati broj kandidata i tijek odvijanja prijavljene izobrazbe. Ukoliko se utvrdi da se prijavljeni kandidat nije nazočan Učilište istom kandidatu ne smije izdati potvrdnicu o odslušanoj izobrazbi i kandidat nema pravo pristupiti ispitu. Kontrola provođenja izobrazbe provodi se i za programe odobrene od drugih/stranih institucija.

Ispit

Ispit, ukoliko je propisan za program izobrazbe odobren od strane MPPI, polaže se nakon izobrazbe u Lučkoj kapetaniji. Termin ispita dogovara Učilište u suradnji sa Lučkom kapetanijom. O terminu ispita Učilište obavještava kandidate u tijeku izobrazbe.
Provođenje ispita za programe drugih/stranih institucija provodi se u Učilištu pismenim putem na propisanim obrascima nadležnih institucija. Ispiti se dostavljaju u matične uprave koje donose procjenu o uspješnosti. Ukoliko kandidat uspješno položi ispit za određenu izobrazbu Učilište mu izdaje certifikat.

Plaćanje

Plaćanje programa izobrazbe vrši se prvi dan tečaja, a za pojedine programe može se zahtjevati i uplata akontacije koja treba biti uplaćena najkasnije 7 (sedam) dana prije početka planiranog termina programa.
Plaćanje je moguće izvršiti u gotovini (novčanice ili debitne/gotovinske kartice) i karticom (American Express i Diners) jednokratno ili na rate.
Kada započne program izobrazbe uplaćena akontacija se uračunava u cijenu troškova programa te kandidat za podmirenje ukupnih troškova uplaćuje razliku.
Ako kandidat uplati akontaciju i neopravdano ne dođe na potvrđeni programu izobrazbe akontacija se ne vraća

Sigurnosne napomene 

Pušenje nije dozvoljeno u prostorijama i hodnicima Učilišta.
U slučaju opasnosti (požara, poplave, ozljede i slično) potrebno je pratiti upute instruktora/predavača i ne paničariti.
Izlaz za bijeg naznačen je strelicama sa naznakom IZLAZ, a fiksni telefon za hitne pozive nalazi se na recepciji Učilišta (112).
Za vrijeme izvođenja vježbi zabranjeno je udaljavanje s mjesta vježbe. 
Ukoliko kandidat osjeća nelagodu ili zdravstvene simptome koji onemogućavaju praćenje izobrazbe potrebno je odmah upozoriti instruktora. 
U slučaju potrebe za prvom pomoći kandidati trebaju obavijestiti instruktora ili Učilište.

Pravila ponašanja

Između kandidata na izobrazbi i nastavnog kadra očekuje se profesionalan međuljudski odnos, poštovanje i uvažavanje. 
Zabranjen je bilo kakav oblik agresije prema osoblju, kadru i predmetima/uređajima Učilišta, te iskazivanje bilo kakvog oblika diskriminacije i rasizma.

Prihvaćanjem Uputa polaznicima kandidat je sporazuman osobne podatke koje je naveo/la u pristupnici/zahtjevu ili koje Učilištu dostavi na drugi način, ustupiti na obrađivanje i razmjenu istih između Učilišta i partnera (POU Libar) isključivo u poslovne svrhe. Učilište je obavezno zaštiti iste od neovlaštenog otkrivanja i upotrebe od strane treće osobe. 
Učilište je obavezno  sukladno GDPR-u informirati kandidate o korištenju podataka koje prikupimo od Vas kada iskažete interes za odgovarajući program izobrazbe. Prilikom prikupljanja tih informacija funkcioniramo kao kontrolor podataka, a po zakonu smo dužni pružiti Vam informacije o nama, o tome zašto i kako koristimo Vaše podatke te o pravima koja imate nad Vašim podacima.
Vaše podatke koristimo kako bismo Vas mogli kontaktirati i obavještavati o programima izobrazbe; provjerili Vaše podatke prema poznatim uvjetima za pristupanje određenom programu izobrazbe, a prema zahtjevima/uvjetima akreditacijske kuće; prijaviti za pohađanje programa izobrazbe u službenu aplikaciju MMPI te kako bismo Vam dostaviti obavijesti i potrebne certifikate. U slučaju pohađanja programa izobrazbe koji zahtjeva polaganja ispita pri Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture /Lučkoj kapetaniji Vaše podatke ćemo podijeliti s tijelima koji zahtijevaju podatke za prijavu ispita i izdavanje odgovarajućih certifikata. Također ukoliko se putem naše on line prijave prijavite na tečaj koji ovo Učilište ne održava ili ga organizira u suradnji sa učilištima POU Libar ili Apave Mare – Vaša prijava sa navedenim podacima bit će prosljeđena navedenim institucijama kako biste dobili povratnu informaciju za koju ste se prijavili. Nećemo upotrebljavati te informacije da bismo donijeli automatske odluke koje bi mogle utjecati na Vas.

Tražimo Vaš pristanak da to učinite, a mi ćemo samo čuvati vaše podatke sve dok nastavite s pristankom.

Vaši podaci čuvaju se:
- dokle god nastavite s pristankom 
- minimalno koliko Učilište ima obvezu čuvanja podataka sukladno odgovarajućim akreditacijama
- izjavljujete da su nam dostupni za dostavljanje obavijesti

Po zakonu možete nas pitati koje informacije držimo o vama, a možete nas pitati da to ispravimo ako je to netočno.
Možete zatražiti i brisanje te možete zatražiti da vam damo kopiju podataka.
Možete nas također zatražiti da prestanemo upotrebljavati vaše podatke - najjednostavniji način za to je da povučete vaš pristanak, što možete učiniti u bilo kojem trenutku, e-poštom, pisanjem ili telefoniranjem pomoću gore navedenih podataka za kontakt.      

NEWSLETTER PRIJAVA


Ured Zagreb


 Zaharova 7

  00385 1 389 9907

  zagreb@adrialibar.com

Ured Rijeka


 Osječka 50

  00385 51 343 513

  rijeka@adrialibar.com

Ured Split


 Kopilica 62

  00385 21 345 060

  split@adrialibar.com

Ured Šibenik


 Draga 2

  00385 22 201 170

  sibenik@adrialibar.com

Ured Zadar


 Obala kneza Trpimira 52

  00385 23 334 974

  zadar@adrialibar.com

AdriaLibar pomorsko učilište

OIB: HR 87308084694
IBAN: HR3524020061100967731 • ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
payment