Volatile Organic Compounds

 

Šifra tečaja: VOCNamjena : Hlapljivi organski spojevi (VOCs – Volatile Organic Compounds) mješavina su ugljikovodika (HC), pretežno metana, propana, butana, i nekoliko drugih plinova što nastaju isparivanjem sirove nafte i njezinih produkata.Ti ugljikovodici u plinovitom obliku emitiraju se u atmosferu s naftnih platforma, tankera, terminala i rafinerija.Stupanjem na snagu izmijenjenog aneksa VI. MARPOL-a svi tankeri za sirovu naftu trebaju imati plan nadzora emitiranja hlapljivih organskih spojeva i određenu osobu zaduženu implementaciju na brodu. Svrha tečaja je što učinkovitije primjeniti propisane procedure i obučiti kandidate za sigurno rukovanje opremom i instalacijama za smanjenje emisije VOCs.

Sadržaj : 

  • Uvod u emitiranje hlapljivih organskih spojeva
  • Regulatorni okvir za VOC
  • Uvod u načela kontrole emisije VOC-a
  • Sustav kontrole i otpuštanja tlaka u spremniku
  • Sustavi za proizvodnju VOC-a u sirovoj nafti
  • Metode i sustav za kontrolu emisije VOC-a
  • Praćenje i bilježenje emisije VOC-a
  • Opasnosti i sigurnost vezane za kontrolu emisije VOC-a

Trajanje: 1 dan

Uvjet : 

  • Osobna iskaznica ili putovnica

Odobrenja :

  • HRVATSKI REGISTAR BRODOVA
Lokacija: Početak tečaja: Kraj tečaja:
Adria Libar - Rezervirajte termin  
# Dokument: Format: Veličina:
Volatile Organic Compounds pdf 119.51 KB
Volatile Organic Compounds HR pdf 139.02 KB

Ured Zagreb


 Zaharova 7

  00385 1 389 9907

  zagreb@adrialibar.com

Ured Rijeka


 Osječka 50

  00385 51 343 513

  rijeka@adrialibar.com

Ured Split


 Kopilica 62

  00385 21 345 060

  split@adrialibar.com

Ured Šibenik


 Draga 2

  00385 22 201 170

  sibenik@adrialibar.com

Ured Zadar


 Obala kneza Trpimira 52

  00385 23 334 974

  zadar@adrialibar.com

AdriaLibar pomorsko učilište

OIB: HR 87308084694
IBAN: HR3524020061100967731 • ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
payment